Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt

Strona główna

 
 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozdział VII Statutu Stowarzyszenia

§ 54.1. 
Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków lub odpowiednio delegatów. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów członków (delegatów) obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Statut uchwalony przez założycieli Stowarzyszenia w dniu 03 lipca 1999r.

 

 
 

Przejdź do rozdziału 1 2 3 4 5 6 7