Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt

 

Strona główna

 
 

Majątek Stowarzyszenia

Rozdział VI Statutu Stowarzyszenia

§ 49. 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 50. 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) Wpływy z wpisowego i składek członkowskich.
2) Dotacje, zapisy i darowizny.
3) Wpływy z działalności statutowej.
4) Wpływy z ofiarności publicznej.
5) Wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 51.
Wszelkie uzasadnione decyzje zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia, wymagają postanowień Walnego Zebrania.

§ 52.
Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub v-ce prezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub innego specjalnie upoważnionego członka Zarządu Głównego.

§ 53.1. 
Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw innych niż wymienione w §52, a należących do zakresu działania Zarządu Głównego wymagane są podpisy prezesa lub v-ce prezesa oraz sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub innego upoważnionego członka Zarządu Głównego.
2. Dla ważności dokumentów, o których mowa w ustępie 1, a należących do zakresu działania Zarządów Oddziałów wymagane są podpisy prezesa lub v-ce prezesa oraz sekretarza Oddziału.

 
 

Przejdź do rozdziału 1 2 3 4 5 6 7