Podpisz Pieska - Ogólnopolska Edukacyjna Kampania Społeczna
- edukacja humanitarna dzieci w wieku przedszkolnym

Zwierzę nie jest rzeczą - to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt.

Czasem jednak trzeba przypomnieć, że zwierzę to istota, która odczuwa ból i cierpienie, tak samo jak człowiek.

W tą wiedzę należy wyposażać społeczeństwo - a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami. Większość maluchów marzy o czworonożnym przyjacielu: psie, kocie, chomiku, króliku... Nie każda rodzina może to marzenie spełnić, ale zarówno rodzice, jak i przedszkole są w stanie przygotować dziecko do właściwego kontaktu ze światem przyrody i zwierząt.

Mały człowiek, któremu damy szansę bliższego spotkania ze zwierzętami, nauczymy jak należy o nie dbać, będzie  z nimi humanitarnie postępował: bardziej ją szanował i kochał lub przynajmniej znał normy postępowania w stosunkach człowiek - zwierzę.

Stąd pomysł zorganizowania Ogólnopolskiej Edukacyjnej Kampanii Społecznej podpisz pieska, kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem kampanii podpisz pieska jest edukacja humanitarna dzieci, która oparta na ich naturalnej fascynacji zwierzętami, w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta (poznanie potrzeb zwierząt, sposoby dbania o nie, porozumiewanie się z nimi oraz poznanie ich praw).

Edukacja humanitarna dąży do kształtowania młodego, odpowiedzialnego, zaangażowanego społeczeństwa, które ceni i szanuje wszystkie żywe istoty: ludzi, zwierzęta i środowisko, w którym żyje. Ma rozwijać u dziecka wrażliwość oraz empatię, a także uczyć takich umiejętności jak opieka, wychowanie czy komunikacja.

Każdy człowiek powinien znać grupę pięciu swobód zwierząt, jakie można rozpatrywać mówiąc o edukacji humanitarnej:

Wolność od głodu i pragnienia - poprzez zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu, co zapewni zwierzęciu zdrowie i siły.

Wolność od niewygód - zwierzę powinno mieć swoje własne legowisko, miejsce, gdzie może się schronić i czuć bezpiecznie.

Wolność od bólu, ran i chorób - dzięki profilaktyce, czyli zapobieganiu chorobom, a w razie konieczności szybkiemu diagnozowaniu choroby i jej szybkim leczeniu, bez szkodliwej zwłoki w postępowaniu.

Wolność naturalnego zachowania się - zwierzę musi mieć zapewnioną odpowiednią dla siebie przestrzeń życiową, warunki bytowania oraz co jest również ważne, prawo do towarzystwa innych zwierząt.

Wolność od strachu - poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki i traktowaniu, które nie powoduje cierpienia psychicznego, wywołującego szereg szkodliwych i niebezpiecznych dla otoczenia zmian w zachowaniu się zwierzęcia.

Jak realizować edukację humanitarną w przedszkolu?

Możliwości jest wiele. Zacznijcie od opowiadania, w którym przekażecie dzieciom zasady opieki nad zwierzętami. Uczulajcie je na konieczność podpisania zwierząt – na to by posiadały identyfikator z kontaktem do właściciela, który każde zwierzę powinno mieć zawieszone na obroży. Traktujcie każdy akt okrucieństwa wobec zwierząt jako jednakowo zły. Inspirujcie dzieci do kreatywnych działań na rzecz zwierząt i środowiska.
W miarę możliwości pozwólcie dzieciom na bezpośredni kontakt ze zwierzętami - to dla nich bardzo ważne.

W ramach zajęć edukacyjnych można organizować wycieczki do parku, lasu, na łąkę (obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku), do ZOO, oceanarium, gospodarstw agroturystycznych... Włączajcie maluchy w dbanie o przyrodę wokół waszej placówki. Stwórzcie z dziećmi „kodeks właściwego zachowania” w stosunku do zwierząt, np.:

obserwując zwierzęta w terenie nie zakłócajmy im życia

zwróć uwagę czy zwierzę
(Twoje, rodziny, sąsiada, znajomych) posiada identyfikator

zachowuj się cicho

ogranicz wykonywanie gwałtownych ruchów

nie bierz zwierzątek do rąk

nie dotykaj nieznajomych Ci zwierząt, itp.

Tu, Drodzy Nauczyciele, duże zadanie dla Was.

Ogłaszamy konkurs na najciekawszy scenariusz z zakresu edukacji humanitarnej,  który może być realizowany w placówkach w ramach tej kampanii edukacyjnej.

Termin nasyłania prac – do 15 marca 2006 r

Najlepsze scenariusze nagrodzimy  ciekawymi pozycjami książkowymi.

Jakie działania planujemy w ramach edukacyjnej kampanii podpisz pieska?

publikacja cyklu scenariuszy zajęć związanych z edukacją humanitarną

pomoc w nawiązaniu kontaktu ze schroniskiem w Waszym mieście/gminie (pomoc w organizacji zajęć, materiały edukacyjne, możliwość wizyt psa/kota wraz z opiekunem ze schroniska w ramach zajęć z edukacji humanitarnej) 

przedszkola które przystąpią do akcji otrzymają płytę CD z filmem edukacyjnym, który może pomóc w organizacji zajęć

na naszej stronie internetowej będziemy na bieżąco informować o ilości przedszkoli, które biorą udział w kampanii, o Waszych inicjatywach, które w jej ramach zorganizujecie

informacja o programie „Adopcja na odległość”– możliwość adoptowania zwierzątka przez przedszkole/grupę - przedszkole wpłaca co miesiąc określoną kwotę na wybrane przez siebie zwierzątko i staje się jego „właścicielem”. Na klatce istnieje możliwość zawieszenia tabliczki z nazwą przedszkola, dzieci mogą otrzymywać zdjęcia zwierzaczka, starsze go odwiedzać. W gazecie będzie ukazywała się informacja o adopcjach, a przedszkole, które zaadoptuje zwierzę, otrzyma specjalny certyfikat ufundowany przez Redakcję.

Aby włączyć się do kampanii podpisz pieska należy nadesłać na adres redakcji zgłoszenie zawierające:

dane adresowe przedszkola

nazwisko osoby koordynującej akcję z ramienia przedszkola

zakres udziału w kampanii (prośba o płytę CD, akces do adopcji na odległość, prośba o nawiązanie kontaktu ze schroniskiem w celu zorganizowania wycieczki do schroniska lub wizyty wolontariusza w przedszkolu)

Konkursowe scenariusze zajęć prosimy nadsyłać 
do 15 marca 2006 roku na adres redakcji.

Więcej informacji:

Elżbieta Wasil

tel. 012/ 631 04 12

e-mail: info@blizejprzedszkola.pl

http://www.blizejprzedszkola.pl/podpisz_pieska/